Dioxinutsläpp från industrier kan förklara gift i fisk i Östersjön

Mariebergs sågverksområde I Kramfors kommun är ett av landets mest förorenade områden. Det visar en rapport från Länsstyrelsen. Det finns 29 dioxinförorenade områden längs länets kust.

Längs hela kusten i Gävleborg, Uppsala och Västernorrlands län finns 41 områden där man hittat föroreningar av dioxin. 

Det kan finnas 157 industrier och deponier med dioxinföroreningar längs länets kuststräcka, och man har hittat dioxinföroreningar vid 29 områden. Det är främst områden kring sågverk och massaindustrier. 

Dioxinutsläpp från fyndplatserna kan förklara att dioxinhalterna är för höga i fet Östersjöfisk.