Malmö

63 punkter om jämställdhet

Ett slutdokumentet med 63 punkter att förändra överlämnas till de nordiska jämställdhetsministrarna i dag. Det är slutprodukten från Nordiskt forum, mässan som anordnats i Malmö för att belysa frågor kring kvinnors rättigheter och jämställdhet.

Bland annat vill den nordiska kvinnorörelsen att könsperspektivet blir synligt i ekonomiska underlag och beslut i budgetar på stads-, regional- och kommunalnivå. Vidare vill man se att de nordiska länderna ser till att rätten till heltid utökas genom lagstiftning eller via avtal i de länder där kvinnor i stor utsträckning arbetar deltid mot sin vilja.

På Twitter förekom skarp kritik mot att den norska jämställdhetsministern Solveig Horne från Fremskrittspartiet deltog. "Ett dilemma", skriver arrangörerna själva på sin hemsida och hänvisar till att hon är demokratiskt vald och att det är "så här verkligheten ser ut i Norden i dag".