Kvänumelever har EU-utbyte

Högstadieeleverna vid Nästegårdsskolan i Kvänum på Varaslätten har senaste tre åren jobbat i ett gränslöst EU-projekt om vatten och energi. Skolor i England, Tyskland och Estland har deltagit. - Det var fattigt, disciplinerat och inget skräp i korridorerna, berättar eleven Eleonor Gustavsson, som besökt skolor i Estland.
Det är ett EU-projekt, som startade med att Nästegårdsskolan besökte vänortsskolan i engelska Oxfordshire. Det växte senare ut till ett EU-projekt. Det mesta av elevutbytet har skett via Internet och e-post. Men en gång per termin har grupper av lärare och elever mött varandra på sina skolor i respektive länder. Rektorn Bengt Friberg i Kvänum hoppas nu på ett framtida EU-projekt där också spanska skolor ingår. - Det ska ha en mera socialt mål, att ta upp fruktan, mobbning, rasism och aggressioner, säger Friberg.