Nordiskt forum kräver kvinnors rätt till heltid

1:10 min

I dag avslutades Nordiskt forum, den konferens som anordnats i Malmö för att belysa frågor kring kvinnors rättigheter och jämställdhet, och ett slutdokument med 63 punkter att förändra överlämnades till de nordiska jämställdhetsministrarna.

Nordiskt forum kräver bland annat att könsperspektivet ska bli synligt i budgetar och beslut. Sveriges jämställdhetsminister Maria Arnholm menar att regeringen redan tagit steg i den riktningen.

– Jämställdhetsbudgetering är något där vi i Sverige ligger långt framme redan. Vi har en speciell jämställdhetsbilaga till budgetpropositionen där vi analyserar förslagen i jämställdhetsperspektiv.

– Sedan behöver vi bli ännu bättre på att bryta ner det här och göra det också i andra dokument och att analysera och dra slutsatser. Men vi har tagit ett stort steg där redan, säger Maria Arnholm.

Närmare 20 000 personer besökte konferensen som avslutades med att Nordiskt Forum överlämnade krav till de nordiska ländernas regeringar. Bland annat kräver de finansiellt stöd till kvinnorörelsens organisationer från regeringarna och att kvinnor ska ha rätt till heltid.

– Här ska vi verkligen lyssna, visserligen är det 160 000 kvinnor fler som jobbar heltid nu än 2006. Men det är helt oacceptabelt att arbetsgivare systematiskt bygger sina verksamheter på att kvinnor jobbar deltid. Och här har vi som offentliga arbetsgivare ett stort ansvar, och självklart ska vi erbjuda heltid inom våra verksamheter, säger Maria Arnholm.