Skåne

Få kvinnor styr de skånska kommunerna

1:24 min

Endast 3 av 33 skånska kommuner kommer över riksgenomsnittet på 43 procent när det kommer till hur många kvinnor är representerade i kommunfullmäktige. Ingen skånsk kommun ligger heller nära de svenska toppnoteringarna i andelen kvinnliga politiker i fullmäktige.

– Det är stor skillnad mellan de skånska kommunerna, säger Jessika Wide som är statsvetare vid Umeå Universitet och som forskar på nomineringsprocessens betydelse för kvinnors politiska representation i kommunerna.

Hon menar att skillnaden beror på att vissa kommuner styrs av Alliansen och andra kommuner av de Rödgröna:

– Man kan förklara det genom att titta på vilka partier som är stora. Är det partierna till vänster så brukar de ha en lite högre andel kvinnliga ledamöter, säger hon.

I Skåne har Bjuv, Båstad och Örkelljunga lägst antal kvinnor i fullmäktige. Där är under 30 procent kvinnor. Höganäs, Lomma och Kävlinge ligger några procent över riksgenomsnittet. Det visar en sammanställning som Skånskan har gjort.

Sverigedemokraternas framgång i Skåne, där de fick lite över tio procent i kommunkvalet 2010  är också en av förklaringarna till att Skåne ligger efter resten av landet när det gäller kvinnorepresentationen i fullmäktige. 

– Sverigedemokraterna har generellt en väldigt låg kvinnorepresentation, ungefär 20 procent. Det här bidrar naturligtvis till att dra ner på kvinnorepresentationen i de skånska kommunerna, säger hon.

Samtidigt menar Jessika Wide att det är uppenbart att traditioner, normer, och hur man arbetar inom partierna för att locka kvinnor gjort att det finns en relativt låg andel kvinnor i skånsk politik:

– Det verkar som att man i Skåne har lite svårare att rekrytera kvinnor till politiska uppdrag. Eller så är det helt enkelt så att det inte är någonting som partierna prioriterar eller arbetat med, säger hon.