Ryskt militärbesök i Norrbotten

I morgon får Norrbotten miltärt besök från Sankt Petersburg i Ryssland. Det är generalöversten och stabschefen vid Leningrads miliärdistrikt i Sankt Petersburg, Pavel Labutin, som besöker Boden och Luleå.
Han är inbjuden av generalmajor Jan Frank som är chef för Norra miltärdistriktetet. Besöket är en del av ett särskilt regeringsuppdrag för öka stabiliteten och förtroendet mellan länderna inom Barentsområdet.