Skövde stärker familjerådgivning

Familjerådgivningen i Skövde ska få kortare kötider. I dag tvingas par i kris vänta fem till sex veckor på att få träffa en familjerådgivare. Men nu nyanställer kommunen ytterligare en familjerådgivare.
I dag finns tre familjerådgivare, som jobbar med krissamtal med par från Skövde, Hjo, Tibro och Karlsborg. Nu utökas antalet familjerådgivare till fyra. Pengarna till förstärkningen tas från det överskott, som socialnämnden i Skövde fick förra året. För nästa år prioriterar socialnämnden pengar i sin budget till Familjerådgivningen.