Få utländska unga röstade

De förstagångsväljare i Borås, som inte är svenska medborgare, röstade i mycket liten utsträckning i förra valet. Bara en av fem i den gruppen gick till vallokalen.
Sjuttio procent av alla förstagångsväljare i Borås röstade i förra valet, men bara tjugo procent av dem som inte är svenska medborgare. Det är en våldsamt låg siffra, tycker Susanne Carlsson. Hon har varit med och tagit fram Borås kommuns första välfärdsbokslut, som handlar om hur barn och unga i Borås mår i samhället de lever i.