"Datorer är inte avgiftspliktiga"

2:05 min

I fredags sa Radiotjänst att man inte avsåg betala tillbaka avgiften, men idag backar de. Alla som felaktigt krävts på tv-avgift ska återbetalas, säger vd:n för Radiotjänst.

– Efter att ha analyserat förvaltningsrättens dom från i fredags har vi kommit fram till att vi måste återbetala de avgifter som avser datorer och liknande. Datorer är alltså inte avgiftspliktiga enligt den här lagstiftningen, säger Carl-Gustav Johansson, vd för Radiotjänst i Kiruna AB.

Nu ska radiotjänst kontakta närmare 200.000 personer, för att inleda återbetalningen på uppskattningsvis 150 miljoner kronor.

Bakgrunden till att Radiotjänst började kräva in TV-avgifter förra året är att lagstiftningen från 2007 hade förberetts för den tekniska utvecklingen att datorer i allt högre grad skulle användas som tv-apparater.

I samband med att SVT gjorde sitt utbud tillgängligt på webben så ansåg Radiotjänst att tiden var inne för att kräva in TV-avgiften också för datorer.

Men lagstiftarna var inte tillräckligt tydliga i lagtexten om den saken. Det gjorde att Högsta förvaltningsdomstolen fredagens avslog Radiotjänsts rätt att ta ut TV-avgift för datorer med internetuppkoppling.

Motvarande bedömning har gjorts i Danmark, där lagtexten också prövats i domstol. I Finland har man sedan förra året en extra avgift, via skattsedeln. I Tyskland krävs samtliga hushåll att betala TV-avgift.

Stoppet för att ta ut avgift på datorer i Sverige leder inte till några kännbara minskade anslag till tv och radio på kort sikt, eftersom att riksdag och regering har bestämt att tv-avgiften för tv-apparater fortsatt kommer att tas ut fram till 2019, säger Carl-Gustav Johansson, vd på Radiotjänst i Kiruna AB.

– Man ska komma ihåg att de här intäkterna som vi ska återbetala är merintäkter som kom in under fjolåret, och de är ju inte intagna i den planering som ligger till grund för nuvarande tillståndsperiod fram till 2019, säger Carl-Gustav Johansson på Radiotjänst.