Kvinnojourer får extra pengar

Kvinnojourerna i Skaraborg har en längre tid brottats med ekonomiska problem, och hotas av nedläggning i bland annat Falköping. Men i dag beslöt regeringen att skjuta till tio miljoner kronor extra för att lindra problemen.
Kvinnojourerna anlitas mer än någonsin. Förra året anmäldes 20 000 brott mot kvinnor, men mörkertalet är stort. Trots det får inte kvinnojourerna det stöd de behöver i kommunerna. De blir i stället beroende av ideella krafter. I exempelvis Falköping och Tidaholm har kvinnojourerna stora ekonomiska problem. Om inte kommunerna skjuter till extra pengar tvingas verksamheten slå igen vid årsskiftet. Hoppet står nu till regeringens extrapengar.