Polisen dolde åter att man dödats av polis

10 min

Relationen mellan polisen och de granskande medierna har länge varit dåligt och insynen i våldsmonopolets utövande har minskat ordentligt sedan polisradion tystnade 2009. Bristen på information – eller rentav direkta vilseledanden i samband med polisingripanden upprör många journalister – särskilt som ovanligt många har dött av polisens kulor de senaste två åren.
Ett exempel är dödsskjutningen i Husby där polisen vidhöll att personen förts bort i ambulans ända tills lokala tidningen Norra Sidan grävde fram att personen bars ut ur lägenheten i liksäck. Det fick allvarliga sociala konsekvenser i Husby. Och förra veckan hände det igen. Trots att en skjuten man ligger död under en filt i väntan på att föras bort i likbil så säger polisen något helt annat till journalisterna. Man säger inte bara att han lever utan också att han är förd till sjukhus, Och man lägger också till att han förts dit i ambulanshelikopter. Karin Hållsten ställde sig frågan: Hur kan det hända än en gång? 
/KORRIGERAT: påstod förut att polis sagt att mannen i Husby förts till sjukhus. Polisen sade endast att han hämtats i ambulans./