Räkan kan bli rödlistad 2015

5:33 min

Räkorna kommer troligen att bli rödlistade enligt en preliminär bedömning från Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Det betyder att man bedömer att Nordhavsräkan är hotad.

Nordhavsräkan, det vill säga alla räkor som fiskas i svenska vatten, kommer enligt de preliminära resultaten att hamna på Artdatabankens röda lista över hotade arter 2015.

Chefen för Artdatabanken Ulf Gärdenfors säger att bestånden har minskat med 30-50 procent under de senaste tio åren.

– Det betyder att man nu klassificerar räkan som sårbar eller starkt hotad.

Nordhavräkan är ny på listan och klassificerades tidigare som livskraftig. Någonting har alltså hänt sedan den förra listan kom ut 2010.

– Jag skulle väl gissa att det är en kombination av fiske och naturliga orsaker. Vi kan inte hävda att det bara är naturliga orsaker, säger Ulf Gärdenfors.

Om räkorna nu blir rödlistade kan följden bli att myndigheterna kommer med restriktioner av fisket.

I vintras kom Världsnaturfonden – WWF – med sin rekommendation till konsumenterna och där blev det rött ljus, vilket orsakade stora protester bland både yrkesfiskare och kommunerna i norra Bohuslän, som menar att räkorna här fiskas på ett hållbart sätt.

Ulf Gärdenfors tror i alla fall att det blir reaktioner.

– Till att börja med tror jag att många kommer att bli förvånade, men vi får väl se.