Alpina VM 2019

Svårt att mäta vad alpina VM i Åre ger på sikt

2:29 min

Åres tredje alpina VM 2019 spås återigen ge mycket publicitet till byn, fler gäster i samband med mästerskapet och en skjuts för näringslivet men de långsiktiga effekterna av VM:et är svårare att mäta.

De direkta effekterna som till exempel handlar om antal besökare, ökad omsättning är lätt att skilja ut och mäta. Men vilka de långsiktiga effekterna blir av ett VM är svårare att mäta.

– De långsiktiga effekterna dom uppstår just över tid och är en kombination av samverkande effekter och dessutom så handlar det om effekter på olika nivåer hos företag, i samhället och målgrupper och så vidare, säger Maria Lexhagen är chef för Turismforskningsinstitutet ETOUR.

När det gäller de idrottsliga resultaten var VM 2007 en fullträff med sammanlagt sju medaljer. Det ekonomiskt resultatet för VM:et var en omsättning på totalt drygt 400 miljoner kronor.

Mer än hälften av pengarna, 250 miljoner kronor, kom från internationella skidförbundet FIS - som man kan säga köpte arrangemanget. Staten gick in med 76 miljoner kronor i bygget av tunnel och väg under själva målgångsområdet, det som kallas Nationalarenan. Resten av pengarna kom från sponsorer och biljettintäkter.

Inför VM 2019 så krävs inte lika stora byggåtgärder. De offentliga medel som det beslutats om hittills är 20 miljoner kronor från Regionförbundet. Pengarna ska gå till att höja standarden på Nationalarenan till internationell nivå. Bland annat ska läktare, vallningsbodar och utrymme för media byggas om. I skidområdet ska bland annat belysning och snöläggningssystemet i Duved förbättras och en tunnelförlängning byggas i arenan.

Vilka blir då de långsiktiga effekterna av allt detta och vad skulle ha skett i alla fall, med eller utan VM? På det finns inget exakt svar men enligt en rapport som Handelns utredningsinstitut gjorde 2011så finns en stark övertygelse att evenemanget bland annat tveklöst förstärkt och påskyndat utvecklingen i Åre kommun.

Rapporten bygger på djupintervjuer med de som jobbade med VM:et 2007, de menar att mästerskapet bland annat bidragit till ökad kännedom om både sporten och Åre som destination. Att de utländska turisterna blivit fler och att arbetet med att göra Åre till en åretrunt-destination gått fortare tack vare VM:et. Vidare anses evenemanget ha bidraget till ett bättre samverkansklimat mellan näringsliv, kommun och staten/Trafikverket.

Med tanke på att turismen ska vara en av basnäringarna i landet är det en brist att det saknas formella verktyg att mäta långsiktiga effekter av den här typen av evenemang.

– Jo, det är en viktig utmaning som alla aktörer, både offentliga och privata, gemensamt behöver jobba på. Det behövs så att man kan skilja den här effekten från andra effekter som ändå skulle ha uppstått på grund av en positiv utveckling på en ort, säger Maria Lexhagen.