Höga halter av gifter på Östersjöns botten

3:31 min

En ny kartläggning av miljögifter på Östersjöns botten vid Västernorrlands kust visar höga halter av gifter som PCB, DDT och tungmetaller. Det handlar framförallt om gamla utsläpp från träindustrin som lagrats på havsbottnen i fiberbankar, och i vissa fall är halterna mycket höga.

Hur gifterna påverkar övriga delar av miljön är inte helt tydligt.

– Men vi har sett ämnen dyka upp hos havsörnar och fiskar. Det jobbar vi vidare med för att se vilken påverkan gifterna har, säger Karin Jönsson, miljöhandläggare vid länsstyrelsen.

Både länsstyrelsen och forskare från Umeå Universitet tittar nu på hur giftet sprids vidare. Det kan däremot bli svårt att ta upp fiberbankarna.

– Det beror på hur mycket miljlögifter det finns i dem och hur stabila de är, säger Karin Jönsson.