EU befarar ny flyktingvåg från Irak

1:16 min

Den upptrappade konflikten i Irak riskerar att leda till en ökning av antalet flyktingar till Europa. Det säger EU:s migrationskommissionär Cecilia Malmström i en intervju med vår Brysselkorrespondent.

– Ja, med stor sannolikhet kommer se en ökad grupp människor som söker asyl, först och främst i närområdet, men även i Europa. Vi försöker ha en beredskap för detta. Vi försöker titta väldigt noga vad som händer vid gränserna runt omkring och se hur vi kan försöka hjälpa och stötta de länder som kommer drabbas först, säger EU:s migrationskommissionär Cecilia Malmström till Ekot. 

Och det blir kanske Sverige framför allt?

– Sverige har en väldigt stor grupp irakier, och jag kan tänka mig att det kommer fler irakiska flyktingar till Sverige.

Finns det någon möjlighet att uppskatta om det blir tusental, tiotusental...?

– Nej, jag tror att det är Migrationsverket som är bäst är på att göra prognoser, men det går inte att göra. Det beror också på hur konflikten utvecklas och sprids.

Och hur påverkas den europeiska migrationsdebatt som du sitter mitt i av att det kommer en ny konflikthärd med möjligen ännu fler, tusentals, flyktingar?

– Ja, det blir ju inte enklare, om man säger så. Det är fortfarande väldigt stora skevheter i hur flyktingar tas emot i Europa. Många kommer till ett fåtal länder, och vi försöker redan få alla länder engagerade, inte minst när det gäller Syrien. Får vi då en stor flyktingkatastrof från Irak så är det klart att det inte gör saken enklare, inte minst med tanke på det politiska klimat som vi har nu efter Europaparlamentsvalet, bland annat.