Löneskillnaderna mellan kvinnor och män

12 min

Trots att det är en mänsklig rättighet att kvinnor och män ska ha lika lön för likvärdigt arbete så är det inte så i praktiken. I dag kom Medlingsinstitutets lönerapport och den visar att  löneskillnaden mellan kvinnor och män är 13,9 procent. Det har skett en försiktig förbättring jämfört med förra året, skillnaden i lön mellan kvinnor och män har minskat med 0,5 procentenheter. Men enligt Sveriges kvinnolobby tar det med den här takten 67 år innan vi har jämställda löner. Gertrud Åström, ordförande i Kvinnolobbyn och jämställdhetsminister Maria Arnholm medverkar.