Blåbetong kan orsaka leukemi

Ingen av Mitthems 4500 lägenheter i Sundsvall innehåller farliga halter av radon eller gammastrålning orsakade av blåbetong, det garanterar Mitthems vd Hans Selling. Forskare i Örebro har visat att barn som växer upp i hus byggda av blåbetong löper en 40 % högre risk att drabbas av leukemi.
Mitthem har gjort en miljöinventering där samtliga lägenheter har undersökts. Timråbo däremot har ett mindre antal lägenheter byggda av blåbetong, dessa kommer nu att mätas berättar Timråbos vd Per Sandberg. Krambo kommer omgårnde mäta och åtgärda att de hus som finns i riskzonen och som vid tidigare mätningar visat höga värden, det berättar Krambos vd Åke Sundqvist.