Oxytocin kan stärka muskler

1:59 min

Att tillföra oxytocin skulle i framtiden kanske kunna motverka en del av den försvagning av våra muskler som sker när vi blir gamla.

En ny studie visar att möss som fick hormonet oxytocin behöll mer av sina muskler när de åldrades och deras muskler kunde också läka bättre efter skador.

Lasse Larsson, professor och överläkare inom klinisk neurofysiologi på Akademiska sjukhuset i Uppsala, har läst artikeln.

– Man har visat att om det här hormonet oxytocin, som minskar under åldrandet, tillförs ökar man muskelns reparationsprocess i hög ålder, säger Lasse Larsson.

Vad tänker du om resultatet?

– Jag tycker det är spännande och intressant, samtidigt är det ju inte enda faktorn som ligger bakom åldersrelaterade förändringar i skelettmuskulaturen.

Just åldersrelaterade förändringar i skelettmuskulaturen är något som Lasse Larsson har studerat mycket, bland annat hos intensivvårdspatienter där det här har stor betydelse för överlevnaden. Och många fallskador hos gamla beror också på försvagade skelettmuskler, säger han.

Forskarna i studien utgick från att hormonet oxytocin, som ibland kallas "må bra-hormon". Det utsöndras i kroppen vid exempelvis kroppskontakt och amning, men minskar med åldern precis som musklerna minskar. Forskarna kunde se att när mössen i försöken fick oxytocin tillfört behöll de mer muskler när de blev äldre. En annan effekt var att muskler som hade skadats kunde läka bättre.

Kan då det här användas på människor? Det återstår att se. Oxytocin ges idag till kvinnor för att sätta igång värkarbete vid förlossningar och som nässpray för att få fart på amning.

Men för att få samma effekt som på mössens muskler krävs mycket högre doser. En svårighet är att få in det i kroppen så att det bara träffar just de muskler man vill hjälpa.

Man kan inte heller äta oxytocin eftersom det bryts ner i magen, och sprutar man in hormonet i blodet kan man kanske få en del biverkningar i vissa organ, enligt Kerstin Uvnäs-Moberg, som är läkare och professor i fysiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet och som har studerat oxytocin i över 30 år.

– Det återstår problem när det gäller att få det specifikt till en viss vävnad, och även att få in det i tillräckligt höga mängder, säger Kerstin Uvnäs-Moberg

Vad tror du om möjligheten att lösa de problemen då?

– Det finns alltid möjligheter, säger hon.

Referens: Elabd, C, Cousin, W, et al: Oxytocin is an age-specific circulating hormone that is necessary for muscle maintenance and regeneration. Nature Communications 5:4082, DOI 10.1038/ncomms5082)