Fler tåg förbi Markaryd

När västkustbanan över Hallandsåsen stängs på måndag och två veckor framåt på grund av underhållsarbeten, kommer en del av persontågen att gå via Markarydsbanan.
Det handlar om fem turer i varje riktning per dag och det är snabbtågen som går mellan Göteborg och Köpenhamn. Godstrafiken däremot kommer att ledas om över andra bansträckor.