Utrikeskrönika

Jenny Sanner Roosqvist, Helsingfors

3:14 min