Funktionsnedsatta Tim får betala för att jobba

2:34 min

21-årige funktionsnedsatta Tim Hellström i Falkenberg går back på att arbeta. Han får ungefär 30 kronor om dagen för att skruva, snickra och klyva ved åt företag, en aktivitet som kallas daglig verksamhet. Men efter att färdtjänstresorna och lunchen är betald blir det minus i plånboken.

Tim Hellströms mamma Merja Paloposki hade hellre sett att ersättningen varit noll kronor.

– Jag blir jättefrustrerad. Jag tycker att det är nedvärderande. Det känns som att du är inte värd mer. Då känner jag att det är bättre att ta bort pengen, för som det är nu sätter man en prislapp på hans arbete och säger att du är inte värd mer än fem kronor i timmen, säger hon.

Personer med utvecklingsstörning har rätt att söka de insatser som rymmer inom LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade hos sin kommun. En insats är daglig verksamhet, vilket kan vara en slags arbetsliknande sysselsättning eller aktivitet eller upplevelse i grupp dagtid.  Syftet är bland annat att man ska kunna leva sitt liv som alla andra.

– Han behöver aktiveras. Han är inte den typen av person som bara kan sitta och titta på tv från morgon till kväll. Han mår bäst och utvecklas bäst när han får göra något meningsfullt. Och det är ju aktiviterna på daglig verksamhet, säger mamman men tillägger att prislappen på det stör henne.

För mamma Merja Paloposki handlar det mest om att jobbet som Tim gör liksom värderas, och då lågt. Men det är också så att det inte går ihop rent ekonomiskt.

Habiliteringsersättningen, det som Tim kallar lön, minus färdtjänst och lunch kostar honom 100 kronor per dag. 100 kronor om dagen som ska tas av de 6000 kronor i månaden som Tim får ut i aktivitetsersättning.

– Han är ju jätteglad för det här. Han känner sig stor och stolt för sitt första jobb, som han känner. Och det vill jag inte ta ifrån honom, säger hon.

Riksförbundet FUB, föreningen för Barn, Unga och vuxna med utvecklingsstörning, gjorde nyligen en ekonomisk kartläggning över de inkomster och utgifter som en person med utvecklingsstörning har.

Kartläggningen visar att väldigt många med utvecklingsstörningar, liksom Tim, går back varje månad på grund av sin funktionsnedsättning, bara i jakten på att leva ett vanligt liv.

– Visst kan han vara hemma och istället välja att behålla sin aktivitetsersättning, men det blir ju ingen meningsfull fritid, säger Tim Hellströms mamma Merja Paloposki.