Vårbudgeten presenterad

Fler utbildningplatser vid Uppsala universitet och ökade satsningar på studentbostäder. Det är några av de satsningar som regeringen idag presenterades i sin vårbudget.
Det var en utbildningsminister med stort självförtroende som under måndagen besökte Uppsala för att presentera regeringens vårbudget: - Det är ju en vårproposition som fullföljer reformpolitiken, vi har ju äntligen haft en mandatperiod som kunnat innebära reformer efter ganska tuffa år på nittiotalet, sa Thomas Östros. Vårproppen är i år ovanligt tunn eftersom de flesta detaljförslag kommer till hösten. En del konkreta nyheter kunde ändå Östros berätta: Förutom allmänna satsningar som kommer hela landet till del, som till exempel 6 000 nya platser inom kunskapslyftet, vill regeringen satsa pengar på att stärka verksamheten vid Uppsala universitet. * 30 miljoner kronor satsas på att skapa två forskarskolor, en i företagsekonomi och en i matematik. * 20 miljoner kronor satsas på att höja kvaliteten inom statsvetenskap och humaniora, pengarna ska bl a gå till fler seminarier. * 10 miljoner kronor får Uppsala univeristet för att skapa nya utbildningsplatser. Redan idag råder stor brist på studentbostäder i Uppsala och med fler studenter blir situationen ännu värre. Men Östros sade att man kommer att satsa 125 miljoner kronor på nya studentbostäder för att lösa det problemet.