Geab sänker elpris

Gotlands Energiförsäljning AB (GEAB) sänker elpriset med 2,5 öre från 1 maj. Sänkningen gäller de kunder som har GEAB:s tillsvidarepris. En annan förändring är att det blir samma pris året om.
Anledningen är att priset på elbörsen har gått ned och det medför ett lägre inköpspris framöver vilket skapar utrymme för oss att sänka priset, säger GEAB:s VD Lars Samuelsson. Elpriset är i dag 31,5 öre/kWh före moms och energiskatt. Det nya priset blir 29 öre/kWh, vilket innebär en sänkning på 8 procent. För en villakund med en förbrukning på 25 000 kWh per år, sjunker elkostnaden med ca 750 kr/år inklusive moms. Prissänkningen gäller endast elpriset, nätpriset förändras inte och kunder med avtal påverkas inte heller av prissänkningen. Samtidigt med prissänkningen tar GEAB bort tidstariffen på elpriset, som innebär att kunden har ett högre pris under vintertid och ett lägre pris på sommaren. Det nya sänkta priset blir 29 öre under hela året.