Flest behöriga till gymnasiet

Älmhults och Växjö kommuner hade 2001 den högsta andelen grundskoleelever som blev behöriga att börja gymnasiet.
Av eleverna i de båda kommunerna blev nära 95 procent behöriga för gymnasiet. Det här framgår av ny statistik från Skolverket. Nästan lika höga siffror hade också Lessebo kommun. De lägsta siffrorna i länet hade Tingsryd och Ljungby kommuner där omkring 85 procent av eleverna blev behöriga för gymnasiet efter avslutad grundskola.