P4 Norrbotten från världsarvet Gammelstad

”Det har blivit trendigt att ha en kyrkstuga”

5:13 min

Att äga en kyrkstuga har blivit mer populärt. Det menar Elin Alexandra Sundström som är nybliven kyrkstugeägare och ledamot i Kyrkstugeföreningen i Gammelstad, världsarvet utanför Luleå.

Lyssna på hela sändningen från Gammelstad här

Drygt 400 kyrkstugor finns i världsarvet Gammelstad utanför Luleå, samlade kring kyrkan.

Kyrkstugorna ägs av privatpersoner som har ansvar för att sköta och bevara dem enligt de regler och riktlinjer som finns.

Många kyrkstugor har gått i arv genom åren, vilket lett till att intresset på sina håll varit lågt. Men nu har det blivit mer populärt att äga en kyrkstuga och just nu sker ett generationsskifte i kyrkbyn, berättar 32-åriga Elin Alexandra Sundström.

– Det har börjat bli trendigare att ha en kyrkstuga. Man börjar se värdet, säger hon.

Elin Alexandra Sundström är född och uppväxt i Gammelstad och stolt över att äga en kyrkstuga.

– Det är sedan ganska nyligen som Gammelstadsbor fått köpa en kyrkstuga, för rent tekniskt så behövde man ju inte någon kyrkstuga när man bodde här. Men nu när vi får det var det bara att slå till. Jag älskar gamla hus, säger hon.

Området fick FN-status som världsarv den 7 december 1996. Just nu byts takspånen ut i Nederluleå kyrka, som är Norrlands största medeltidskyrka.

Allt om världsarvet Gammelstads kyrkstad