Flytt av äldrevård får kritik

Den beslutade flytten av äldrevården i Uppsala från Samariterhemmet till Akademiska sjukhuset får kritik av folkpartiet. I dag i landstingsfullmäktiges möte i Enköping tog partiet avstånd från beslutet som fattats av ledningen för Akademiska.
- Vi tror att det blir dåligt för de äldre, vi är övertygade om att det krävs en samlad geriatrik för att sköta det dagliga arbetet men också för forskning och utveckling av vården för de äldre, sa Mats Sjöborg som är landstingsråd för folkpartiet. I början av mars meddelade ledningen för Akademiska sitt beslut att äldrevården på Samariterhemmet ska flyttas till Akademiska. Det är en flytt av tre geriatriska avdelningar och av nästan 300 anställda som ska vara helt genomförd till årsskiftet 2003/2004. Socialdemokratiska landstingsrådet Mats O Karlsson är förvånad över folkpartiets utspel i dag: - Beslutet är ju redan fattat av sjukhusledningen och har vunnit acceptans i akademiskas styrelse.