Blåbetong i länet

Barn som växer upp i hus byggda av blåbetong löper ökad risk att drabbas av leukumi, visar en ny studie. Det uppges bero på gammastrålningen som materialet avger. I Stockholms län finns ett stort antal villor och flerfamiljshus byggda i blåbetong. Länsstyrelsen har tidigare har tidigare gjort en radoninventering och där svarar i stort sett samtliga kommuner att det finns både villor och flerfamiljshus av blåbetong - och en del kommuner uppger att materialet är vanligt förekommande. Forskaren Gustav Åkerblom vid Statens strålskyddsinstitut som tillsammans med läkare i Linköping och Örebro genomfört studien vill dock inte överdramatisera - och säger till TT att resultatet inte är statistiskt säkerställt.