Livets ord svarar på kritik

Livets Ords kristna skolor i Uppsala har nu redogjort för de förändringar de gjort efter skolverkets kritik tidigare i år.
Bland annat har de ändrat intagningsrutinerna så att skolan ska var öppen för alla barn och ansträngt sig mer för att hitta fler behöriga lärare. Men när det gäller kritiken mot skolans värdegrund har man haft större problem att rätta sig efter skolverkets önskemål, det mest konkreta Livets ords kristna skolor gjort är att plocka bort en kristendomsbok som skolverket var kritiskt till.