Den gamla koppargruvan i Laver kan ge uppemot tusen jobb

1:38 min

Det kan bli uppemot 1 000 nya jobb i Älvsbyn om den gamla koppargruvan i Laver utanför Älvsbyn tas i bruk igen.

Det är Gruvföretaget Boliden som förbereder brytning av koppar i den sedan slutet av 40-talet nedlagda Lavergruvan strax utanför Älvsbyn.

– Det innebär helt fantastiska framtidutsikter, men visst krävs det insatser, utbildning och mässinskor till de här jobben, säger Helena Öhlund socialdemokratiskt kommunalråd i Älvsbyn.

Det är på uppdrag av kommunledningen som konsulter tittat på kompetensförsörjning och vilka effekter en gruvetablering skulle få.

Förutom jobb i själva gruvbrytningen  skulle också hundratals jobb skapas i företag på orten. Det menar Åsa Edin, en av konsulterna bakom rapporten.

I sitt arbete med konsultrapporten har hon tillsammans med kollegan Tommy Nilsson intervjuat Älvsbyföretagere verksamma inom allt från mark och anläggning till brödbakning.

De lokala företagen samt offentlig sektor säger att de behöver anställa cirka 300 personer vid en gruvettablering och Boliden har i detaljerade planer en beräkning på 700 anställda i Lavergruvan.

Tidigast 2020 kan gruvan i Laver vara i gång.
– Både bostäder och personalfrågor kommer i framtiden att vara viktiga frågor och vi vill ha en beredskap för den här gruvetableringen, säger Älvsbyns kommunalråd Helena Öhlund.