Luleå

Ytterligare miljoner till kvicksilversanering i Notviken

Naturvårdsverket har beviljat ännu mer pengar för sanering av kvicksilver från slipmassefabriken i Notviken utanför Luleå. Beräkningar visar att omkring 170 kilo kvicksilver finns i fiberbankar och sediment i viken.

Det har varit svårt att avgöra vilken teknik som är bäst för att ta hand om de här massorna.

Naturvårdsverket beviljar nu ytterligare 3,5 miljoner till förberedelser för muddring och sammanlagt har nu 13,5 miljoner kronor beviljats till förberedelserna.