Mycket privat vård i länet

Västmanland är ett av dom län i landet som har störst andel privat sjukvård.
Förra året kostade den privata vården 278 miljoner kronor för Landstinget Västmanland. Det är en knapp tiondel av all vård inom landstinget. Det är bara Stockholm och Skåne som har mer vård i privat regi. Det visar siffror som Landstingsförbundet tagit fram. Den privata vården har ökat kraftigt sen början på 1990-talet.