Pedagoger har för lite tid

60 procent av pedagogerna i Katrineholms kommun säger att man har för lite tid till barn med särskilda behov. Det visare en arbetsmiljöenkät som Lärarförbundet låtit göra.
Enkäten visar samtidigt att över 70 procent av pedagogerna tycker arbetsbördan inte har ökat. Jan Larsson, ordförande i barn och ungdomsnämden säger att resultatet, genrellt, är bättre än väntat och att insatser som krävs är på gång eller har redan införts.