Invandrade politiker blir fler

Andelen invandrade kommunpolitiker kommer att öka i invandrartäta kommuner efter valet i höst, om valresultatet blir det samma i årets val som i det förra. Det visar en granskning som Ekot gjort av partiernas valsedlar i fyra invandrartäta kommuner.
Södertälje, Malmö, Huddinge och Botkyrka är fyra kommuner som har en stor andel svenskar som är födda utomlands. Där kommer nästan var femte person - 18 procent - från de etablerade, granskade partierna att vara född utomlands om resultatet i år blir det samma som i förra valet. Då, 1998, var motsvarande andel var sjunde person - 14 procent.

Fp, v och s har störst ökning
De partier som står för den största ökningen är folkpartiet, vänsterpartiet och socialdemokraterna. Också moderaterna har fler invandrare på listan i år men de är fortfarande få jämfört med partiets storlek. Centerpartiet har varken nu eller i förra valet någon invandrare på valbar plats. Inte ens vid en stor valframgång skulle centern kunna bidra med mer en utlandsfödd politiker. Också Kristdemokraterna och Miljöpartiet har mycket få invandrare bland sina kandidater. Av socialdemokraternas idag 27 representanter i fullmäktige i Södertälje är bara tre födda utomlands. Skulle de få lika många representanter i årets kommunalval skulle antalet socialdemokrater som är födda utomlands öka till sex (plus några med invandrarbakgrund).

Vill bli sedda som politiker
Ahmad Adawi är en av dagens tre utlandsfödda socialdemokrater i Södertälje kommunfullmäktige. Han är 56 år, palestinier, kom till Södertälje 1965 och har jobbat politiskt hela tiden, främst fackligt på Scaniafabriken. – Det finns många som är törstiga på demokrati, säger han till P1 Morgons reporter Marie Hallman. 19-åriga Nina Ünesi är en av dem som är på hög valbar plats på socialdemokraternas lista i Södertälje i det kommande valet, född i Sverige men vars båda föräldrar kommer från Syrien. Drygt 30 procent av befolkningen i Södertälje har invandrarbakgrund. En stor del är assyrier eller syrianer, det måste synas bättre i politiken och det har socialdemokraterna förstått, säger Ünesi. – Nu ska vi sätta igång och uppmuntra och få en bra representation, det är ju jätteviktigt för min del. Jag tror att det gynnar, över huvud taget, hela samhället. Men både Ünesi och Adawi vill i första hand bli sedda som svenskar och politiker och inte som invandrare.