Vårdmodell i fara p g a lönerna

Det kan bli svårt att få sjuksköterskor till Palliativa Enhetens Rådgivningsteam i Karlstad - om inte lönerna blir högre.
Det tror de fast anställda vid rådgivningsteamet, som arbetar med vård i hemmet av svårt sjuka. Den nya modell som beslutats om är att förutom de två fasta tjänsterna också ska finnas två ambulerande tjänster - sjuksköterskor från palliativa vårdavdelningen på Centralsjukhuset, som växelvis ska ingår i teamet. Men de fast anställlda skriver till personalchefen att det tänkta lönetillägget blir för lågt, sköterskeuppgifterna i teamet tangerar ibland läkarnivå och en övergång till rådgivningsteamet innebär i praktiken en lönesänkning, eftersom OB-tillägget från vårdavdelningen försvinner.