Rätt satsa pengar i Citytunneln

Region Skåne har rätt att satsa pengar i Citytunneln i Malmö. Det slår länsrätten fast i en dom.
När Region Skåne i höstas beslutade att satsa 260 miljoner kronor i Citytunneln överklagades beslutet av en man i nordvästra Skåne. Han menade att Citytunneln är statens ansvar. Men enligt länsrätten så kan både landsting och kommuner och därmed även Region Skåne ha hand om angelägenheter av allmänt intresse. Även Malmö kommun har ju beslutat att satsa mer pengar på Citytunneln. Det beslutet är också överklagat, men ännu inte avgjort i rätten. Den domen väntas i maj.