Trålfiske stoppas i Hanöbukten

Allt trålfiske efter sill i Hanöbukten i Östersjön stoppas omedelbart. Det har Fiskeriverket beslutat eftersom bifångsten av torsk blivit alldeles för stor när yrkesfiskarna trålar efter sill.
Just nu finns ett 40-tal yrkesfartyg i Hanöbukten för att tråla efter sill. Fartygen kommer från hela kuststräckan från Bohuslän på västkusten till Östgötaland på Ostkusten. Fartygen fiskar med hjälp av trålar sill, men nu har inblandningen av torsk blivit för stor och därför stoppas det här fisket helt eftersom torsken är en hotad fiskeart. - Vi är måna om att det torskbestånd, som finns i Östersjön och att torsken, som inte håller minimåttet, har möjlighet att växa upp och att den inte kommer in i fiskeredskapen, för det gör att den har mindre chans att överleva till könsmoget stadium, säger Fredrik Arrhenius på Fiskeriverkets havsfiskelaboratorium i Lysekil till Radio Väst.