Över 50 flickor i Norrköping har könsstympats

9:22 min

Petra Blom Andersson, samordnare på Elevhälsan i Norrköping, berättar. Dessutom hör vi 30-åriga Khadra Seerar vars nyfödda dotter är den första flickan i släkten som inte kommer könsstympas. 

Flickorna har sin bakgrund i olika delar av världen och de har hittats med hjälp av skolpersonal. Att flickorna blivit utsatta upptäcktes efter att Norrköping fått i uppdrag från regeringen att bli en pilotkommun i arbetet mot könsstympning.