Svårt rädda landsortsbussar

Kommunerna kan inte satsa mera pengar för att rädda de hotade landsortsbussarna i länet.
Länets kommuner, som ägare till Länstrafiken, måste skjuta till pengar för att rädda glesbygdsbussarna som Länstrafiken vill lägga ner för att klara ekonomin. Men det finns små förutsättningar för kommunerna att kunna satsa mera pengar, tror kommunalrådet i Härjedalen, socialdemokraten Lennart Olsson. - Taket är nått och jag tror tyvärr inte att vi kommer att ha råd att behålla den trafik vi har i dag, säger Lennart Olsson till Radio Jämtland.