Trålfiske efter sill stoppas

Fiskeriverket beslutade idag att omedelbart stoppa allt trålfiske efter sill i Hanöbukten. Orsaken är att det kommer med för mycket torsk i trålarna.
Just nu trålar ett 40-tal fartyg i Hanöbukten. De kommer från stora delar av den svenska kusten, från Bohuslän till Östergötland. Fartygen trålar efter sill, men får även med torsk i fångsterna. Nu stoppas fisket eftersom bifångsterna av torsk blivit för stora. Det är också ett bekymmer att den torsk som fångas i trålarna ofta är liten. Syftet med förbudet är att värna om återväxten för Östersjötorsken. - Vi är måna om det torskbestånd som finns i Östersjön, säger Jan Arrhenius, chef för Fiskeriverkets havsfiskelaboratorium i Lysekil.