Forskare: Viktigt att informera om könsstympning

1:51 min

I Norrköping har det under våren framkommit att ett 60-tal unga flickor könsstympats. Det var skolhälsovården som upptäckte övergreppen genom att fråga flickorna. Nu menar man att det är viktigt att informera flickorna och deras familjer för att förhindra att eventuella småsyskon också stympas.

I P4 Extra berättade 30-åriga Khadra Seera om sin könsstympning som inträffade när hon var barn.

– Man blir stympad utan bedövning. Ordet på somaliska är inte så farligt så det är värre än vad man tror och mycket mer smärtsamt, säger hon.

Hur har din könsstympning påverkat dig?

– Jag har ju växt upp här så det fanns en tid när jag trodde att alla mina väninnor var stympade. Men när jag fick veta att de inte var det och att det bara var jag, då var jag i en chockfas, berättade Khadra Seera i P4 Extra.

Under våren har det dykt upp ett 60-tal fall av könsstympade flickor och unga kvinnor i Norrköping. Detta efter ett riktat uppdrag från regeringen att länsstyrensen aktivt skall arbeta med att hitta och förebygga att flickor könsstympas.

I en klass med nyanlända flyktingar var samtliga 30 flickor stympade, varav 28 med den grövsta formen. Det är i Norrköping fallen uppmärsammats men personal inom projektet tror att det är ett nationellt problem.

För dessa flickor är det viktigt att vården följer upp och underlättar för dem samtidigt är det väldigt viktigt att flickorna och familjerna får information att könsstympning på flickor är olagligt i Sverige, menar Vanja Berggren docent vid Lunds universitet.

– Många av de här flickorna är unga men de har ännu yngre systrar som ännu inte är rörda.

När man upptäcker att en flicka har blivit könsomskuren så bör sociala myndigheter ta tag i det, inte minst för att hjälpa den flickan men också för att eventuella småsyskon kan bli könsstympade i framtiden.

– Det gäller att se helheten. Det behöver inte vara Socialtjänsten i första hand, utan de professionella som är närmast barnet. Det kan vara allt från förskolepersonal till skolsköterskan där flickan kommer och ber om smärtstillande, som gör en erinran till Socialtjänsten, säger Vanja Berggren.