Trålfiske efter sill stoppas

Allt trålfiske efter sill i Hanöbukten i Östersjön stoppas omedelbart. Det har Fiskeriverket beslutat eftersom bifångsten av torsk blivit alldeles för stor när yrkesfiskarna trålar efter sill.
Just nu finns ett 40-tal yrkesfartyg i Hanöbukten för att tråla efter sill. Fartygen kommer från hela kuststräckan från Bohuslän på västkusten till Östgötaland på Ostkusten. Fartygen fiskar med hjälp av trålar sill, men nu har inblandningen av torsk blivit stor och därför stoppas det här fisket helt eftersom torsken är en hotad fiskeart.