Mer pengar till sanering i Helgum

Naturvårdsverket tilldelar ytterligare 1,5 miljoner kronor till sanering av förorenad industrimark efter en gammal impregneringsindustri i Helgum Sollefteå kommun. Sedan tidigare har 11,5 miljoner lagts på sanering av området. Arbetet har blivit dyrare än beräknat.

Naturvårdsverket bedömer att ytterligare medel är motiverade eftersom det är viktigt att efterbehandlingen slutförs på ett för miljön och hälsan betryggande sätt.

Totalt har 140 miljoner kronor fördelats av Naturvårdsverket hittills i år till ett tiotal sanerings projekt från Skåne till Norrbotten.