Prognosen för asylsökande till Sverige höjs

1:58 min

I år kommer det fler flyktingar till Sverige än man tidigare trott. Migrationsverket skriver upp sin prognos från drygt 60 000 till uppemot 80 000.

– Vi har storkonflikter i Syrien och Irak. Vi har fortfarande spänningar i Afghanistan. Det råder fortfarande konflikt i Somalia. Vi har människor som flyr en diktatur i Eritrea, säger Anders Danielsson som är Migrationsverkets generaldirektör.

Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt - 51 miljoner, enligt FN:s senaste flyktingrapport. En bråkdel av dem söker sig till Sverige. De senaste 15 åren har antalet asylsökande i Sverige legat kring 30 000 per år. De ökade till 44 000 2012 och 54 000 2013.

I april räknade Migrationsverket att siffran i år skulle stiga till 61 tusen. Men nu skrivs alltså prognosen upp, det blir mellan 70 000 och 80 000. Bara förra veckan sökte drygt 2 000 personer asyl i Sverige, skriver Dagens Nyheter.

Migrationsverket kommer att få en extranota på cirka en miljard kronor, eftersom anläggningarna är fulla och verket måste hyra rum även för dem 11 000 som redan fått uppehållstillstånd men som ingen kommun vill ta emot. Anders Danielsson kritiserar vissa kommuners vägran att ta emot flyktingar.

– Vi har en lagstiftning i Sverige som en enig riksdag beslutat om. De har ställt upp kriterierna för att ge människor skydd. Det är det åtagandet Sverige gjort och då måste det synas hela vägen ner i det lokala samhället, säger Danielsson.

Uppenbarligen finns också en rädsla för invandringsmotståndet ute i kommunerna. Att få till exempel 200 flyktingar till en liten kommun, politikerna är inte beredda att göra så.

– Det kan inte uteslutas att det förekommer också såna överväganden, att man tar hänsyn till det lokala motståndet, säger Anders Danielsson, som anser att kommunerna borde använda sig mer av migrationsverkets prognoser för att göra sin planering.

– Jag menar att det här måste vara en del av samhällsplaneringen. Våra prognoser är väldigt träffsäkra när vi kan nästan på hundratalet när prognostisera hur många asylsökande som kommer. Och så vet vi att bifallsfrekvensen ligger mellan trettio och femtio procent av de sökande, säger Danielsson.