GotSam till Nya Wisborg

Det nya samarbetsprojektet GotSam där gotländska myndigheter ska samarbeta vid större olyckor och kriser, kommer att flytta in i sjöcentralens lokaler på Nya Wisborg i avvaktan på att ombyggnaden av polishuset blir klar nästa sommar.
Projektet ska pågå under fem år och är ett försök där bland andra polisen, militären, kustbevakningen, kommunen och länsstyrelsen ska samarbeta kring en sambandscentral när större olyckor och kriser inträffar. Vad Gotsam nu först börjar att arbeta med är att till sommaren redovisa för regeringen själva verksamheten ska gå till.