Möjligheten att välja hemtjänst beror på var du bor

1:21 min

Vem ska sköta städningen hos dig som är äldre och inte kan städa själv längre? Svaret kan bero på vem som har makten i den kommun som du bor i. I de flesta kommuner är det kommunens personal som kommer och städar.

I några kommuner som Västervik och  Vimmerby finns privat hemtjänst att välja.

I Vimmerby städar Anna Milton för ett privat företag som utför hemtjänst:

– De gamla är jättetrevliga, de är oftast hemma när vi är där och de vill ofta prata.

LOV – Lagen om valfrihet – säger att kommuner kan låta privata företag vara med och utföra hemtjänst.

Än är det inte särskilt många kommuner som har infört LOV. För det här är en fråga som splittrar. Många borgliga politiker ser gärna  LOV, medan de  flesta rödgröna politikerna tycker att hemtjänst är något kommunerna sköter bäst själva.

Elisabeth Lago Nilsson (KD) i Vimmerby som har privat hemtjänst tycker det är en viktig fråga:

– Framför allt är det viktigt för det är valfrihet. Så den enskilda brukaren själv kan välja vem som ska komma hem i mitt hem och hjälpa mig.

Det är en hjärtefråga för Kristdemokraterna. Men Socialdemokraterna har en annan syn. Helen Nilsson (S) är inte lika förtjust i LOV. Hon har svårt att se behovet av privat hemtjänst:

– Vård, skola och omsorg är svårt att på ett bra sätt klara med vinstdrivande  företag. Det är ett skatteunderlag ofta som driver de här verksamheterna, och det är inte säkert att det är plusverksamheter.