Brandskum gör svensk fisk oätlig

2:22 min

Livsmedelsverket misstänker att många fiskevatten kan vara påverkade av giftiga kemikalier från framförallt brandsläckningsskum. Men osäkerheten är stor om hur spridda gifterna är och hur man ska lösa problemet där gifterna har påträffats.

Några av de mest utsatta vattendragen finns vid Rosersberg utanför Stockholm, där sportfiskaren Einar Olsson just dragit upp fisk han inte kan äta.

– De här abborrarna ska man inte äta längre, för det är mycket PCB och PFOS i de här fiskarna. Så kommunen har satt upp skyltar som säger att man inte ska äta dem, berättar han.

Men de ser feta och fina ut?

– Ja, de ser fina ut, det gör de men tyvärr kan man inte äta någon fisk härifrån längre. Vi får släppa i fisken som vi fiskar.

I en hink ligger några knubbiga abborrar ur Marängsån. Fisk som inte hamnar i Einars stekpanna.

Vid dåvarande Civilförsvarsskolans brandövningsområde vid Rosersberg norr om Stockholm användes släckskum som innehöll de giftiga kemikalierna perfluorerade ämnen. Fortfarande rinner vatten därifrån ut i Marängsån och hamnar slutligen i Mälaren.

Liknande kemikalier har använts på många håll i Sverige och enligt Livsmedelsverket riskerar flera viktiga sjöar att förorenas av perfluorerade ämnen - förutom Mälaren också Vättern, Vänern och Glan, sjöar där det också bedrivs kommersiellt fiske.

Men eftersom inte perfluorerade ämnen  har  ingått i miljökontrollprogrammet, är det inte känt hur spridda gifterna är.  Det borde fiskare ha intresse av att veta, tycker Livsmedelsverkets Emma Halldin Ankarberg.

– Där ger jag rådet att man ska ringa till sin kommun eller sin länsstyrelse och fråga om man tagit några prover och uppmana till att man undersöker halterna, säger hon.

Både Livsmedelsverket och EU-kommissionen har föreslagit gränsvärden som ligger under de halter som har uppmätts i fisk från bland annat Mälaren.  De perfluorerade ämnenas risker behöver utforskas mer, man vet att de är svåra att bryta ned.

– Det som är allvarligt med de här ämnena är att de lagras i kroppen, vi har kvar dem länge i kroppen Och om man äter fisk eller dricker vatten med höga halter, kan man med tiden få i sig höga halter och det vill vi att man ska undvika. Det här är ämnen som kan påverka lever- eller sköldkörtelsystemet så man bör få i sig så lite som möjligt.

Einar Olsson och hans fiskekamrat Ingemar Lydell är bekymrade över läget för fisket och för Mälaren. Trots att gifterna uppmärksammades för flera år sedan, saknas det besked om hur gifterna ska hejdas från att spridas eller saneras.

– Efter vad jag förstår har det inte hänt någonting i praktiken. Annat än att man har lovat att det måste utredas, säger Ingemar Lydell.