Regeringen vill skärpa straff

1:10 min

Ledarna för de fyra allianspartierna vill ha skärpta straff för bostadsinbrott.

De skriver på DN debatt att de från 1 januari 2016 vill införa en ny brottsrubricering - inbrottsstöld, och att minimistraffet för det brottet bör vara ett års fängelse.

De fyra skriver att själva kränkningen i sig är ett allvarligt brott.

Statsminister Fredrik Reinfeldt säger till Ekot att inbrott är ett brott som oroar många människor.

– Vi har noterat att sättet att följa upp ett inbrott är att man väldigt ofta värderar vad det stulna har varit värt och så betraktar man det som stöld. Men är vi pratar med människor om hur de har upplevt det så beskriver de snarare stor kränkning över att någon har brutit sig in i det egna hemmet.

De skriver också att ungefär 21 000 bostadsinbrott anmäldes i fjol och att det är det brott som flest svenskar oroar sig för.

Ett bostadsinbrott bedöms i dag oftast som grov stöld och straffet kan bli fängelse mellan sex och tio månader. Den som döms för första gången slipper ofta fängelsestraff. Allianspartierna vill nu att det föreslagna brottet inbrottsstöld ska medföra ett minimistraff på fängelse i ett år.

– Vi vill att själva det faktum att man bryter sig in någons hem skall betraktas som ett allvarligt brott, en allvarlig kränkning, säger moderatledaren Fredrik Reinfeldt.

Om allianspartierna vinner valet i höst kommer brottsrubriceringen inbrottsstöld att införas den 1 januari 2016.

– Det är en lagstiftning vi förbereder och som vi kan fullfölja om vi får förnyat förtroende i september, säger Reinfeldt.