Biogasanlägging stoppas

Kammarrätten i Sundsvall säger nej till Skellefteå Kommuns planer att bygga en biogasanläggning vid Tuvans avloppsreningsverk.
Det är dom närboende som har överklagat kommunens bygglov med hänvisning till att detaljplanen över området. Kammarrätten säger i sin dom att detalplanen över området ger tillstånd till det befintliga avloppsreningsverket men inte till en biogasanlägning. Kammarätten skriver vidare i sin dom att biogasanläggningen skulle ge ytterligare 5000 transporter till och från området kring Tuvan. Dom närboende överklagade även miljötillståndet för biogasanläggningen till miljööverdomstolen men fick avslag. Skellefteås socialdemokratiska kommunalråd Bert Öhlund säger att man troligen kommer att överklaga domen till regeringsrätten.