Fler kommuner borde testa gift i fisk

1:24 min

För att folk ska kunna äta fisk utan att vara oroliga vill Livsmedelsverket att alla kommuner undersöker om fisk i sjöar och vattendrag innehåller de giftiga kemikalierna PFAS.

Ronneby kommun som har tagit prover på fisken i Ronnebyån framhålls som ett gott exempel enligt Emma Ankarberg, toxikolog på Livsmedelsverket.

– När Ronneby insåg att man hade problem med dricksvattnet började man också ta prover på annat vatten bland annat i Ronnebyån och där hittade man också de här gifterna och då gick man vidare och tog prover på fisken, säger hon.

Borde göra som Ronneby
Nu tycker Livsmedelsverket att alla kommuner borde göra som Ronneby och undersöka fisken, under förutsättning att det har funnits en utsläppskälla i närheten av den kommunala vattentäkten.

Fisken i Ronnebyån hade på vissa ställen kraftigt förhöjda värden av PFAS, som finns bland annat i brandskum som förutom på F17 i Kallinge också använts på många andra håll i landet.

De giftiga kemikalierna i PFAS påverkar lever och sköldkörtel. Men Livsmedelsverket gjorde ändå bedömningen att halten i fisk i Ronnebyån inte var högre än att fisken gick att äta ett par gånger i veckan.

Äta fisk utan oro
Och det är just för att folk ska kunna äta fisk utan oro som Emma Ankarberg vill att fler kommuner tar prover.

– Det vanliga sättet att få i sig de här ämnena är via maten och framförallt via fisk och därför anser vi att man absolut bör titta på det här även på andra håll i Sverige och i andra sjöar, säger Emma Ankarberg.

Så det är ingenting som man behöver vara orolig för?

– Nej, det är det inte, men jag tycker absolut att man bör ta reda på hur mycket det finns, säger Emma Ankarberg.