Svenskarna oroade för ökad främlingsfientlighet

2:05 min

Det finns en rädsla bland svenska folket för att rasismen ska breda ut sig. 78 procent av svenskarna är oroade för ökad främlingsfientlighet. Det visar en undersökning från SOM-institutet vid Göteborgs universitet, som presenteras senare i dag.

Det är första gången som forskarna mäter befolkningens oro för främlingsfientlighet. Kaj Karim och Åsa Kallmer är två av dem som är bekymrade.

– Jo, det är klart, speciellt nu i senaste EU-valet, man ser hur det växer, och det blåser väldigt kalla högervindar över Europa just nu.

– Jag tycker att det märks ganska tydligt att den växer. Framför allt syns det väldigt tydligt i Europaparlamentsvalet. Rasismen och de högerextrema krafterna växer i hela Europa. Och jag tycker att det märks väldigt tydligt i Sverige också.

Främlingsfientliga och rasistiska attityder bekymrar svenska folket. Hela 78 procent är mycket eller ganska oroade för en ökad främlingsfientlighet. Det framgår av den årliga undersökningen från SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

– Jag noterar ju att främlingsfientlighet är någonting som människor upplever som hotande i dagens samhälle, säger Marie Demker, professor i statsvetenskap.

– Vi talar väldigt mycket om främlingsfientlighet och det finns också en kompakt negativ attityd till alla former av rasism och främlingsfientlighet. Jag tror att det är en effekt av den plats på agendan som främlingsfientlighet har fått under de senaste två-tre åren.

Undersökningen visar också att svenskarna känner en starkare oro för ökad främlingsfientlighet än för ökad invandring, något som oroar 49 procent.

– Jag tycker att det är ganska tydligt att det som svenska befolkningen är bekymrade för är snarare attityderna till flyktingar och invandrare, än bekymrad för flyktingar och invandrarna i sig själva, säger Marie Demker.

Marie Demker har under många år undersökt svenskarnas attityd till flyktingmottagning. Sedan början av 1990-talet har inställningen blivit allt mer tolerant. Och i årets mätning finns det ingenting som tyder på ett trendbrott, berättar hon.

– Men det betyder inte att allt är frid och fröjd. Jag vill betona det, det betyder inte att allt bara är bra. Men vi ser en ökad öppenhet, ett minskat motstånd, en mer utbredd tolerans än tidigare.